კურსზე რეგისტრაციისთვის გადაიხადეთ, ღირებულების 20%, შემდეგ ანგარიშის ნომერზე
თიბისი ბანკი: GE79TB7739136020100003
მიმღები: შპს მონტაგო
დანიშნულებაში მიუთითე “კურსის საფასური” და ატვირთეთ გადახდის ქვითარი